Taal wijzigen

Catalogus Documentatiecentrum

Op dit ogenblik is groot deel van onze catalogus online beschikbaar.
Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de beschrijvingen van de reeds ingevoerde data en aan het invoeren van nieuwe items in de catalogus. Bijna dagelijks komen er meer items online.

In ons Documentatiecentrum te Utrecht is de gehele catalogus te raadplegen.

Zoeken in de catalogus

Bij het zoeken in de catalogus maakt u altijd eerst een keuze uit: Volledige catalogus, Literatuur, of Afbeeldingen.

  • Onder Literatuur vindt u boeken, artikelen, tijdschriften en andere documenten.
  • Onder Afbeeldingen vindt u beeldmateriaal (originelen en kopieën) in de vorm van (bouw-, bestek-) tekeningen, plattegronden, kaarten en een foto- en diacollectie.

In de collectie bevinden zich veel kopieën van archiefstukken uit andere archieven. Als het archief bekend is, wordt dit vermeld.

Het zoeken in de Catalogus is verder uitgelegd bij HELP (zie )

Uitlening en afbeeldingen bestellen

Uitsluitend begunstigers kunnen boeken lenen. Deze moeten dan wel worden afgehaald en terugbezorgd; boeken worden niet toegezonden.
Beeldmateriaal wordt in beginsel niet uitgeleend, evenmin als unieke, vaak kostbare boeken. Wel mag men in de bibliotheek zelf beeldmateriaal kopiëren en/of (laten) fotograferen.
Ook kan gescand beeldmateriaal worden besteld. Dit geldt alleen voor originelen en afbeeldingen waarvan de rechten bij onze stichting liggen.